วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล หัวหน้าพรรคขัตติยะธรรม นายนัฐทวี สุรพันธ์ เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค ได้ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระประธานใหญ่

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล หัวหน้าพรรคขัตติยะธรรม นายนัฐทวี สุรพันธ์ เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค ได้ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระประธานใหญ่ (พระพุทธฐาณรักขิตมหามุนี) ณ วัดประชาสามัคคี บ้านหามแห-โพนทอง-มอดินแดง ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งนายชนะพล สุทธิำพรม รองหัวหน้าพรรคขัตติยะธรรม ซึ่งเป็นคณะกรรมการการดำเนินงานจัดสร้างพระ ได้กล่าวว่าทางวัดร่วมกับ ทายกทายิกา และพี่น้องชาวพทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมใจกันจัดสร้างพระประธาน องค์ใหญ่ (พระพุทธญาณริกขิตมหามุนี) ขึ้นโดยขนาดของพระประธานฐานกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร และขนาดองค์พระหน้าตักกว้าง 7 เมตร สูง 9 เมตร โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนหมู่บ้านใกล้เคียงทุกท่านได้กราบไหว้ สักการบูชาเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและญาติมิตร

คลังเก็บ

รวมภาพกิจกรรม